Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.