Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.