Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch nước dự Lễ khai khóa 2016 tại ĐHQG TPHCM: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển