Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK được trả 200.000đ/buổi đi thẩm định

Giáo viên, các cá nhân tham gia thẩm định sách giáo khoa mới sẽ được trả công theo quy định của Nhà nước. Ảnh: Thế Đại
Giáo viên, các cá nhân tham gia thẩm định sách giáo khoa mới sẽ được trả công theo quy định của Nhà nước. Ảnh: Thế Đại
Giáo viên, các cá nhân tham gia thẩm định sách giáo khoa mới sẽ được trả công theo quy định của Nhà nước. Ảnh: Thế Đại
Lên top