Chủ tịch Hà Nội thị sát, kiểm tra phòng chống dịch kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 tại trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Long Trần
Chủ tịch Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 tại trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Long Trần
Chủ tịch Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 tại trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Long Trần
Lên top