Chủ tịch Chung: "Học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn"

Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Lên top