Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) yêu cầu Bộ GDĐT cần có thái độ, giải pháp để chấm dứt tình trạng giáo viên bị ngược đãi, bạo hành. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) yêu cầu Bộ GDĐT cần có thái độ, giải pháp để chấm dứt tình trạng giáo viên bị ngược đãi, bạo hành. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) yêu cầu Bộ GDĐT cần có thái độ, giải pháp để chấm dứt tình trạng giáo viên bị ngược đãi, bạo hành. Ảnh: Bộ GDĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top