Sách giáo khoa mới mùa dịch COVID-19:

Chọn qua online, tập huấn giáo viên trực tuyến

Giáo viên Trường Tiểu học Bích Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) xem SGK mới và bàn bạc về chọn SGK trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: GDTĐ
Giáo viên Trường Tiểu học Bích Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) xem SGK mới và bàn bạc về chọn SGK trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: GDTĐ
Giáo viên Trường Tiểu học Bích Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) xem SGK mới và bàn bạc về chọn SGK trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: GDTĐ
Lên top