Chọn ngành "thời thượng", nhưng rồi vẫn thất nghiệp

Nhiều ngành như quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, tài chính... vốn là những cái tên khá “hot”, được thí sinh lựa chọn lại đang được cảnh báo dư thừa nhân lực. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ngành như quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, tài chính... vốn là những cái tên khá “hot”, được thí sinh lựa chọn lại đang được cảnh báo dư thừa nhân lực. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ngành như quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, tài chính... vốn là những cái tên khá “hot”, được thí sinh lựa chọn lại đang được cảnh báo dư thừa nhân lực. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top