Choáng với tỉ lệ chọi 1/25 vào các trường công an nhân dân năm 2018

Tỉ lệ "chọi" vào các trường công an nhân dân năm 2018 là 1/25. Ảnh: HN
Tỉ lệ "chọi" vào các trường công an nhân dân năm 2018 là 1/25. Ảnh: HN
Tỉ lệ "chọi" vào các trường công an nhân dân năm 2018 là 1/25. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top