"Choáng" với học bạ toàn điểm 10 trong danh sách thi lớp 6 Trường Amsterdam

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 ở Hà Nội được ví là "căng thẳng hơn thi đại học" bởi có tỉ lệ chọi rất cao. Ảnh: LĐO
Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 ở Hà Nội được ví là "căng thẳng hơn thi đại học" bởi có tỉ lệ chọi rất cao. Ảnh: LĐO
Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 ở Hà Nội được ví là "căng thẳng hơn thi đại học" bởi có tỉ lệ chọi rất cao. Ảnh: LĐO
Lên top