Cho trường quốc tế "ma" 3 tháng để cung cấp giấy phép hợp lệ?

Trường Tiểu học -THCS - THPT Newton. Ảnh: Website nhà trường.
Trường Tiểu học -THCS - THPT Newton. Ảnh: Website nhà trường.
Trường Tiểu học -THCS - THPT Newton. Ảnh: Website nhà trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM