Cho học sinh nghỉ hết tháng 3, rút ngắn kỳ nghỉ hè, liệu có khả thi?

Việc quyết định lùi thời điểm kết thúc năm học phải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của học sinh cuối cấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Việc quyết định lùi thời điểm kết thúc năm học phải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của học sinh cuối cấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Việc quyết định lùi thời điểm kết thúc năm học phải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của học sinh cuối cấp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top