Cho con tự học ở nhà: Tốn kém và mạo hiểm

Thái Anh và Nhật Anh được bố mẹ cho ở nhà tự học. Ảnh: Facebook Quốc Anh.
Thái Anh và Nhật Anh được bố mẹ cho ở nhà tự học. Ảnh: Facebook Quốc Anh.
Thái Anh và Nhật Anh được bố mẹ cho ở nhà tự học. Ảnh: Facebook Quốc Anh.
Lên top