Chính thức phát hiện có chỉnh sửa, nâng điểm hàng chục bài thi ở Sơn La

Những ngày qua, rất nhiều người túc trực ở cổng Sở GD ĐT Sơn La chờ thông tin rà soát kết quả thi.
Những ngày qua, rất nhiều người túc trực ở cổng Sở GD ĐT Sơn La chờ thông tin rà soát kết quả thi.
Những ngày qua, rất nhiều người túc trực ở cổng Sở GD ĐT Sơn La chờ thông tin rà soát kết quả thi.
Lên top