Chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2020

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Nam Định thấp nhất là 10 điểm, cao nhất là 15 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Nam Định thấp nhất là 10 điểm, cao nhất là 15 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Nam Định thấp nhất là 10 điểm, cao nhất là 15 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top