Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và quy định mới về xếp lương giáo viên

Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Lao Động về cảnh giáo viên phải khốn khổ đi thi chứng chỉ ngoại ngữ gian lận.
Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Lao Động về cảnh giáo viên phải khốn khổ đi thi chứng chỉ ngoại ngữ gian lận.
Hình ảnh trong loạt phóng sự điều tra của Lao Động về cảnh giáo viên phải khốn khổ đi thi chứng chỉ ngoại ngữ gian lận.
Lên top