Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chính quyền phường đã phát hiện sai phạm gì tại cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ?

Hành động dùng bình nhựa đánh vào đầu trẻ của chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh (ảnh nguồn: TTO)
Hành động dùng bình nhựa đánh vào đầu trẻ của chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh (ảnh nguồn: TTO)