Chính quyền nói gì về vụ "giáo viên" đánh tới tấp học sinh tiểu học?

Cơ sở dạy kèm không phép do bà Phan Trần Linh Thu làm chủ đã đóng cửa sau khi sự việc đánh học sinh bị phát giác. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép do bà Phan Trần Linh Thu làm chủ đã đóng cửa sau khi sự việc đánh học sinh bị phát giác. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép do bà Phan Trần Linh Thu làm chủ đã đóng cửa sau khi sự việc đánh học sinh bị phát giác. Ảnh: H.H
Lên top