Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế

Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top