Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

Đề án miễn học phí với học sinh THCS đã được Chính phủ thông qua. Ảnh minh họa: HN
Đề án miễn học phí với học sinh THCS đã được Chính phủ thông qua. Ảnh minh họa: HN
Đề án miễn học phí với học sinh THCS đã được Chính phủ thông qua. Ảnh minh họa: HN
Lên top