“Chia sẻ cùng thầy cô” tôn vinh 63 nhà giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng bằng khen cho nhà giáo trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng bằng khen cho nhà giáo trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng bằng khen cho nhà giáo trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018".
Lên top