Chi tiết yêu cầu mới về trình độ đào tạo của giáo viên cấp 3

Từ ngày 20.3.2021, giáo viên cấp 3 các trường công lập phải đáp ứng tiêu chuẩn mới mới trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày 20.3.2021, giáo viên cấp 3 các trường công lập phải đáp ứng tiêu chuẩn mới mới trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày 20.3.2021, giáo viên cấp 3 các trường công lập phải đáp ứng tiêu chuẩn mới mới trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top