Chi tiết phương án sửa "sạn" trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Sách giáo khoa lớp 1 bị phản ánh nhiều "sạn". Ảnh: CMH.
Sách giáo khoa lớp 1 bị phản ánh nhiều "sạn". Ảnh: CMH.
Sách giáo khoa lớp 1 bị phản ánh nhiều "sạn". Ảnh: CMH.
Lên top