GIAN LẬN THI CỬ TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2018:

Chỉ khởi tố Vũ Trọng Lương là chưa đủ

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với bị can Vũ Trọng Lương (đứng bên phải) sáng 20.7. Ảnh: PV
Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với bị can Vũ Trọng Lương (đứng bên phải) sáng 20.7. Ảnh: PV
Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với bị can Vũ Trọng Lương (đứng bên phải) sáng 20.7. Ảnh: PV