Chỉ được tuyển sinh từ 1.7, Sở GDĐT Hà Nội đang gây trở ngại cho các trường

Tại hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội Ngô Thị Minh chia sẻ rất bức xúc về việc tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội.
Tại hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội Ngô Thị Minh chia sẻ rất bức xúc về việc tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội.
Tại hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội Ngô Thị Minh chia sẻ rất bức xúc về việc tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM