Chỉ đạo triển khai chương trình VNEN, Bộ GDĐT “làm khó” cơ sở

Học sinh Hà Tĩnh vui mừng vì không còn phải học VNEN. Ảnh: LVV
Học sinh Hà Tĩnh vui mừng vì không còn phải học VNEN. Ảnh: LVV