Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Những giáo viên được tuyển dụng trước ngày 1.7.2020 vẫn sẽ được hưởng chính sách "viên chức suốt đời". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Những giáo viên được tuyển dụng trước ngày 1.7.2020 vẫn sẽ được hưởng chính sách "viên chức suốt đời". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Những giáo viên được tuyển dụng trước ngày 1.7.2020 vẫn sẽ được hưởng chính sách "viên chức suốt đời". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top