Chỉ 4 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Mới chỉ có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Mới chỉ có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Mới chỉ có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top