Chi 12.000 tỷ để đào tạo 9.000 tiến sĩ: Đừng vì nể nang để kéo theo cả một hệ lụy lớn