Chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ: Làm sao để không “ném tiền qua cửa sổ”?

Nhu cầu nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý là có thật. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhu cầu nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý là có thật. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhu cầu nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý là có thật. Ảnh: HẢI NGUYỄN