Chế tạo thành công thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ

Thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ được lắp đặt tại khu kí túc xá do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chế tạo. Ảnh: NT
Thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ được lắp đặt tại khu kí túc xá do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chế tạo. Ảnh: NT
Thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ được lắp đặt tại khu kí túc xá do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chế tạo. Ảnh: NT
Lên top