Chất lượng đường truyền học online kém, phụ huynh kêu khổ, giáo viên kêu khó

Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Lên top