"Chàng trai Vàng" Olympic Toán: "Mê" Toán một cách tự nhiên

Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Ảnh: HUS.
Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Ảnh: HUS.
Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Ảnh: HUS.
Lên top