Chặn đứng tiêu cực thi cử: Thấy những nỗi đau để cảnh tỉnh!

Các khách mời tham gia Tọa đàm “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Các khách mời tham gia Tọa đàm “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Các khách mời tham gia Tọa đàm “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top