Chân dung tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Lê Quân giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
GS.TS Lê Quân giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
GS.TS Lê Quân giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Lên top