Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

Ông Huỳnh Thành Đạt - tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Huỳnh Thành Đạt - tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Huỳnh Thành Đạt - tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top