Chân dung chàng thủ khoa Học viện Cảnh sát quê Hà Tĩnh

Trần Dũng Lộc - thủ khoa Học viện Cảnh sát quê Hà Tĩnh.
Trần Dũng Lộc - thủ khoa Học viện Cảnh sát quê Hà Tĩnh.