Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. (ảnh: KT)
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. (ảnh: KT)
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. (ảnh: KT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top