Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Lên top