Chấm thi môn Văn tại Huế: Có 2 bài điểm 9, nhiều bài điểm 8,5

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng không caravat) và ông Nguyễn Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái Chủ tịch tỉnh) động viên các sĩ tử ở buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng không caravat) và ông Nguyễn Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái Chủ tịch tỉnh) động viên các sĩ tử ở buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng không caravat) và ông Nguyễn Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái Chủ tịch tỉnh) động viên các sĩ tử ở buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Lên top