Chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên

Tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top