Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo tiếng Anh xúc phạm tướng Giáp và U23 Việt Nam

Ông Daniel Hauer.
Ông Daniel Hauer.