"Cha đẻ" của sách Lịch sử 7 lên tiếng về việc bìa sách có hình Vạn Lý Trường Thành

PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - Chủ biên SGK Lịch sử 7. Ảnh: Tiền Phong.
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - Chủ biên SGK Lịch sử 7. Ảnh: Tiền Phong.
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - Chủ biên SGK Lịch sử 7. Ảnh: Tiền Phong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM