“Cha đẻ” chương trình Công nghệ giáo dục: Từ chối cơ hội làm thứ trưởng để xin làm giáo viên lớp 1

Buổi nói chuyện của GS Hồ Ngọc Đại thu hút sự tham dự của nhiều người quan tâm tới giáo dục.
Buổi nói chuyện của GS Hồ Ngọc Đại thu hút sự tham dự của nhiều người quan tâm tới giáo dục.
Buổi nói chuyện của GS Hồ Ngọc Đại thu hút sự tham dự của nhiều người quan tâm tới giáo dục.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top