Cậu học trò ước mơ sáng tạo khoa học kỹ thuật giúp ích cho đời sống

Liêu Vinh Khôi sinh năm 2003, là là tấm gương trong nghiên cứu sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Ảnh: P.T
Liêu Vinh Khôi sinh năm 2003, là là tấm gương trong nghiên cứu sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Ảnh: P.T
Liêu Vinh Khôi sinh năm 2003, là là tấm gương trong nghiên cứu sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Ảnh: P.T
Lên top