Cập nhật thông tin về thời gian đi học trực tiếp của học sinh Hà Nội

Sở GDĐT Hà Nội đề xuất tất cả học sinh THPT thuộc 30 quận, huyện đi học từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sở GDĐT Hà Nội đề xuất tất cả học sinh THPT thuộc 30 quận, huyện đi học từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sở GDĐT Hà Nội đề xuất tất cả học sinh THPT thuộc 30 quận, huyện đi học từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top