Cập nhật: Lịch tựu trường và khai giảng của 12 tỉnh, thành

Học sinh lớp 1 thường được bố trí đến trường sớm hơn để làm quen với môi trường mới. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh lớp 1 thường được bố trí đến trường sớm hơn để làm quen với môi trường mới. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh lớp 1 thường được bố trí đến trường sớm hơn để làm quen với môi trường mới. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top