Cập nhật: Gần 40 trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top