Cập nhật điểm thi THPT quốc gia 2018: Ít điểm 10, nhiều điểm liệt

Tại một số địa phương, số điểm 10 năm 2018 giảm hàng chục lần so với năm 2017.
Tại một số địa phương, số điểm 10 năm 2018 giảm hàng chục lần so với năm 2017.
Tại một số địa phương, số điểm 10 năm 2018 giảm hàng chục lần so với năm 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top