Cập nhật: Điểm chuẩn năm 2020 của tất cả các trường Đại học trên cả nước

Từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top